ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 – సవరించిన ‘కీ’  19-06-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 25.04.2019 న విడుదల చేసింది. Revised Key (Published on 19/06/2019): Revised Key Initial Key (Published on 25/04/2019): Initial Key Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వ్యూహం

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ – I 2019 ప్రిలిమ్స్ / స్క్రీనింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయినందున, ఇక ప్రధాన పరీక్ష వ్యూహం సిద్ధం చేసుకోవాలి. పరీక్ష బాగా రాస్తే, మీరు సంతోషిస్తూ ఉండవచ్చు. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ ఈ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – ప్రశ్నాపత్రం, తొలి కీ మరియు అభ్యంతరాల స్వీకరణ ఒక సారి చూడండి. ఫలితాల Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వ్యూహం

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రిలిమ్స్ / స్క్రీనింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయ్యి ఒక నెల కావస్తోంది. ఫలితాల కోసం వేచి ఉండకుండా, మీరు చదవటం ఇది వరకే ప్రారంభించి ఉంటారు. అలా కానిచో, తక్షణమే మొదలు పెట్టండి. ఈ సారి అర్హత పొందకపోయినా, మరుసటి సారి ఖచ్చితంగా మీకు సహాయం చేస్తుంది. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వ్యూహం

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రిలిమ్స్ / స్క్రీనింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయ్యి ఒక నెల కావస్తోంది. ఫలితాల కోసం వేచి ఉండకుండా, మీరు చదవటం ఇది వరకే ప్రారంభించి ఉంటారు. అలా కానిచో, తక్షణమే మొదలు పెట్టండి. ఈ సారి అర్హత పొందకపోయినా, మరుసటి సారి ఖచ్చితంగా మీకు సహాయం చేస్తుంది. Read More …