ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 25-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 29.08.2019, 30.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి. Results of Group-II Services I. Results of qualified candidates for Mains. II. Cut off marks statement. III. List Read More …

ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 19-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 26.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి. I. Results of Qualified Candidates for Mains 1. Srikakulam 2. Vizianagaram  3. Visakhapatnam  4. East Godavari  5. Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వాయిదా

ఏపీపీఎస్సీ  గ్రూప్-1 ప్రధాన పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. ప్రకటించిన షెడ్యూలు ప్రకారం డిసెంబరు 12 నుంచి 23 వరకు గ్రూప్-1 మెయిన్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 12.12.2019 FN – Paper in Telugu (Qualifying Nature) 13.12.2019 FN – Paper in English (Qualifying Nature) 15.12.2019 FN – Paper-I Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 – సవరించిన ‘కీ’  05-07-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది. Question Paper and Key – Screening Test For NOTIFICATION NO.25/2018, DATE.31/12/2018 – GROUP-II SERVICES. Revised Key (Published Read More …