ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష – హాజరైన అభ్యర్థులు, తొలి కీ, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

హాజరైన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష- తొలి ‘కీ’  04-09-2019 న విడుదల చేసింది. గ్రూప్-3 మెయిన్స్‌ అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆగస్టు 26 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. 49 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 13695 మంది అభ్యర్థులు హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగా 12984 (94.8%) మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – హాజరైన అభ్యర్థులు, తొలి కీ, అభ్యంతరాల స్వీకరణ, పోస్టులు-జోన్లవారీగా ప్రాధాన్యత

హాజరైన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష- తొలి ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. గ్రూప్-2 మెయిన్స్‌ అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. 23 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 6,106 మంది అభ్యర్థులు హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగా 5,770 (94.49%) మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 26.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది. Revised keys – (Published On 06/09/2019) : General Studies Degree Standard- Paper-I General Aptitude Degree Read More …