ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష ఫలితాలను 04/02/2020 న విడుదల చేసింది. Results 1. Result Notification 2. Candidate call letter (Memo) 3. Check List 4. Attestation Form 5. Mark List of all the candidates 6. Web Note 7. Proforma of Non-Creamy Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు, కీ

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్షఫలితాలు 11/02/2020 న విడుదల చేసింది. ఫలితాలు 1. SRIKAKULAM 2. VIZIANAGARAM 3. VISAKHAPATNAM 4. EAST GODAVARI 5. WEST GODAVARI 6. KRISHNA 7. GUNTUR 8. PRAKASAM 9. S.P.S.NELLORE 10. CHITTOOR 11. Y.S.R KADAPA 12. ANANTHAPUR 13. Read More …