ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – హాజరైన అభ్యర్థుల వివరాలు

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 26-05-2019  న జరిగింది. మొత్తం 1,14,473 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 80250 మంది అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేశారు. వీరిలో 59200 (73.76%) మంది అభ్యర్థులు 258 పరీక్షా కేంద్రాలలో పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఈ పరీక్ష శాంతియుతంగా జరిగింది.

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – హాజరైన అభ్యర్థుల వివరాలు (PDF)

Leave a Reply