ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 – సవరించిన ‘కీ’  19-06-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 25.04.2019 న విడుదల చేసింది.

Revised Key (Published on 19/06/2019):

Initial Key (Published on 25/04/2019):


అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏదైనా ప్రశ్న లేదా కీపై అభ్యంతరాలను దాఖలు చేయాలని కోరుకుంటే, అతను / ఆమె కమిషన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న నిర్దేశిత ఫార్మాట్లో దాఖలు చేయవచ్చు. హాల్ టికెట్ యొక్క స్వీయ-ధృవీకరించిన ప్రతిని కూడా జతపరచాలి. అభ్యంతరాలను 26-06-2019 సాయంత్రం 05:00 PM వరకు మాత్రమే స్వీకరించబడతాయి. అభ్యంతరాలను సాంప్రదాయ కాగితపు ప్రతిలో మాత్రమే పంపవలెను. ఎటువంటి ఎలెక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో పంపకూడదు. పోస్టల్ ఆలస్యానికి కమీషన్ బాధ్యత కాదు.

Leave a Reply